FAQs

Funktionsnedsatta - UIP (18)

Vems uppfattning ska noteras i formuläret om klienten och socialsekreteraren har olika uppfattning?

UIP syftar till att mäta resultat ur ett brukarperspektiv. Det är klienten subjektiva upplevelser av insatsen som utgör den centrala kunskapskällan för att ta reda på om de insatser som ges är effektiva ur klientens perspektiv. Det är därför alltid klientens uppfattning som ska noteras i formuläret. Undantagna är de frågor som riktar sig särskilt till socialsekreteraren (frågorna 47-59).

View category→

Generellt (1)

Varför fler uppföljningsmetoder?

Principen för uppföljning med dioevidence™ som plattform är att de aggregerade utfallen av socialtjänstens insatser baseras på klientupplevd kvalitet. De hittillsvarande ansträngningarna på nationell nivå (öppna jämförelser) har omfattat frågor kring verksamhetens strukturella förutsättningar och processer. Visionen har varit att faktiskt kunna mäta brukarens upplevda kvalitet för att utvärdera om det arbete som bedrivs är effektivt ur brukarens perspektiv. Med uppföljningsplattformen dioevidence™ är det möjligt. Alla kommuner kan bidra till att bygga en gemensam kunskapsdatabas för olika målgrupper. Databasen innehåller de samlade resultaten av all klientuppföljning (klienternas brukarupplevda kvalitet), tillgängligt för alla deltagande kommuner i samma ögonblick som information från en socialsekreterare matas in.

View category→

Vuxna - UIV (29)

Vems uppfattning ska noteras i formuläret om klienten och socialsekreteraren har olika uppfattning?

UIV syftar till att mäta resultat ur ett brukarperspektiv. Det är klienten subjektiva upplevelser av insatsen som utgör den centrala kunskapskällan för att ta reda på om de insatser som ges är effektiva ur klientens perspektiv. Det är därför alltid klientens uppfattning som ska noteras i formuläret. Undantagna är de frågor som riktar sig särskilt till socialsekreteraren (frågorna 42-50).

View category→