Referensgrupp

En referensgrupp med experter/forskare hjälper utvecklingsråden med frågor om utveckling av metoderna. Det kan gälla synpunkter på förändringar av metodiken, frågor och svarsalternativ, förslag och idéer om forskning eller tolkning av utfallen/resultaten. Det kan också gälla förslag och idéer om kvalitetssäkring av metodernas validitet och reliabilitet. Avstämning med referensgruppen sker huvudsak via e-post eller telefon. Vid behov kan referensgruppen bjudas in till möte med utvecklingsråden.

arrow

Hélène Lagerlöf

Stockholms universitet, Fil dr, Institutionen för socialt arbete
close
info:
arrow

Bo Vinnerljung

Stockholms universitet, professor Institutionen för socialt arbete
close
info:
arrow

Göran Sandell

Göteborgs universitet, Fil dr, Institutionen för socialt arbete
close
info:
arrow

Martin Börjeson

Linköpings universitet, docent i socialt arbete
close
info:
arrow

Ingrid Höjer

Göteborgs universitet, professor i socialt arbete
close
info: