Resultattavlor

i realtid för alla sociala metoder

Beskrivning

Nu är det möjligt att med s.k resultattavlor (engelska – dashboards) jämföra viktiga kärnfrågor på enkelt sätt inom och mellan deltagande kommuner i respektive uppföljningsmetod. Respektive användare av de digitaliserade metoderna kan genom att kontakta sin leverantör tillhandahålla per kommun och per användare personliga länkar som ger er resultattavlor som kommer ihåg era senaste inställningar utan att behöva logga in.

Syfte

Att på ett enkelt och effektivt sätt jämföra och synliggöra resultat inom viktiga kärnfrågor per socialt område, mellan kommuner och stadsdelar samt alla deltagande kommuner i ett län eller i Sverige.

Sociala områden som erbjuder resultattavlor idag

Uppföljning av Insatser för:

  • Vuxna med missbruk – biståndsbedömda (UIV)
  • Vuxna med missbruk – ej biståndsbedömda (UIV-EB)
  • Boendestöd (”Housing First” pilot) (UIV-BS)
  • Barn och Unga – Vård och Boende (UBU-VB)
  • Barn och Unga – Familjehem (UBU-F)
  • Barn och Unga – Kontaktfamilj (UBU-KF)
  • Personer med Funktionsnedsättning – Boende (UIF-PB)
  • Personer med Funktionsnedsättning – Inventering (UIF-PI)
  • Uppföljning av Anhörigas Livssituation (UAL – ”Anhörigpulsen”)

dioevidence-resultattavlor

Vill ni veta mer om hur det fungerar och se det fungera i verkligheten kontakta oss.